zimbabve deki madencilik operasyonlarının etkileri