demir manganez ve kobaltın hammadde olarak kullanıldığı sanayi