bir doğru akım makinesinin yapısal özelliklerini gösteren çizim