ferro silizenitlerin kireç taşından uzaklaştırılması